Wat is relatietherapie

Vraagt hij/zij nog wel naar je gevoelens? Is het contact in de loop der tijd vervaagd naar een oppervlakkig contact zonder dat jullie beiden echt weten wat de ander denkt en voelt? Voel je je eenzaam terwijl je in de ogen van anderen “gelukkig getrouwd bent of samenwoont? Heb je zoveel kleine en/of grote ruzies dat je de tel bent kwijtgeraakt? Vraag je je steeds vaker af “Was het maar zoals vroeger toen we…”.
Kun je op bovenstaande vragen meer ‘ja’ dan ‘nee’ zeggen dan weet je eigenlijk al dat jullie relatie een nieuwe impuls nodig heeft, maar hoe gaat dat?

Een relatie is niet iets wat zomaar gezond blijft. Er moet een goede balans zijn tussen ‘geven’ en ‘nemen’ en er moet met regelmaat aan worden gewerkt. Het allerbelangrijkste is om met elkaar te blijven praten. En dan bedoel ik ECHT praten. Heb je al de moed gehad je partner te vertellen dat je zich niet meer gelukkig voelt in jullie relatie? Heeft hij/zij hetzelfde gevoel, maar weten jullie beiden niet hoe je de sleur moet doorbreken of hoe je weer het geluk moet hervinden. Toch willen jullie beiden weer gelukkig samen zijn, maar de vraag is ‘hoe’?

Dan is relatietherapie een mogelijkheid.

Doel van de therapie?

Het doel is om op een andere, betere manier ten opzichte van elkaar te komen staan, waardoor de liefde in de relatie weer voorop staat, en niet de problemen. Relatietherapie kan ook preventief werken. In een relatie worden immers veel bewuste maar ook onbewuste afspraken gemaakt. Partners hebben een eigen manier om met elkaar om te gaan.

Procedure
Het eerste gesprek is een intake en duurt 1 uur. De sessies daarna duren anderhalf uur. Na 3 sessies is het mogelijk een inschatting te maken hoe lang de therapie ongeveer gaat duren. In het begin is het vaak prettig wanneer de sessies iedere week plaatsvinden. Daarna zal het om de week en vervolgens met langere tussenpozen plaatsvinden, om terugval tijdig te herkennen en te onderzoeken. Jullie krijgen ook regelmatig huiswerkopdrachten mee om de vooruitgang te bespoedigen.


wanneer therapie

wat is integratieve psychotherapie