Werkwijze

Je kunt je voor therapie of coaching aanmelden zonder een verwijsbrief van een arts.

Tijdens ons eerste gesprek maken we kennis en stellen we het doel van de therapie vast.

Het gesprek dient enerzijds om inzicht te krijgen in wie jij bent en waar je aan wilt werken, anderzijds om te bepalen of de therapievorm je aanspreekt en of het klikt tussen ons.

De duur van de behandeling is vooraf niet helemaal vast te stellen. In het behandelplan wordt echter een aantal evaluatiemomenten opgenomen om onder andere de voortgang te bespreken.